L'Alt Camp

Montferri, Reial Monestir de Santes Creus, Valls

Tarragona - Montferri 1 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 1 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 2 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 2 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 3 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 3 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 4 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Montferri 4 - santuari de la Mare de Déu de Montserrat.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 01.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 01.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 02.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 02.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 03.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 03.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 04.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 04.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 05 - puerta de la Asunción.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 05 - puerta de la Asunción.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 06 - plaza de Sant Bernat Calbo.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 06 - plaza de Sant Bernat Calbo.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 07.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 07.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 08.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 08.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 09 - iglesia - cabecera.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 09 - iglesia - cabecera.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 10 - iglesia.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 10 - iglesia.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 11 - iglesia.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 11 - iglesia.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 12 - iglesia.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 12 - iglesia.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 13 - mausoleo del rey Pere el Gran.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 13 - mausoleo del rey Pere el Gran.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 14 - mausoleo de los reyes Jaume II El Just y Blanca d'Anjou.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 14 - mausoleo de los reyes Jaume II El Just y Blanca d'Anjou.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 15 - mausoleo del rey Pere el Gran.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 15 - mausoleo del rey Pere el Gran.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 16 - mausoleo de los reyes Jaume II El Just y Blanca d'Anjou.jpg
Tarragona - Reial Monestir de Santes Creus 16 - mausoleo de los reyes Jaume II El Just y Blanca d'Anjou.jpg