Jordania - 2017

01 - Jordania - Petra - Decumanus
01 - Jordania - Petra - Decumanus
02 - Jordania - Petra - Djin Blocks
02 - Jordania - Petra - Djin Blocks
03 - Jordania - Petra - tumba de los Obeliscos y tumba del Triclinio
03 - Jordania - Petra - tumba de los Obeliscos y tumba del Triclinio
04 - Jordania - Petra - tumba de los Obeliscos y tumba del Triclinio
04 - Jordania - Petra - tumba de los Obeliscos y tumba del Triclinio
05 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
05 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
06 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
06 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
07 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
07 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
08 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
08 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
09 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
09 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
10 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
10 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
11 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
11 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
12 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
12 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik
13 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
13 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
14 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
14 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
15 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
15 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
16 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
16 - Jordania - Petra - desfiladero del Sik y templo El-khazne o Casa del Tesoro
17 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
17 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
18 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
18 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
19 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
19 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
20 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro
20 - Jordania - Petra - templo El-khazne o Casa del Tesoro